หนังสือเก่า lungkitti.com

ภาษาไทย (เล่ม 1 ) / พระยาศรีสุนทรโวหาร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 010246

รายละเอียดสินค้า ภาษาไทย (เล่ม 1 ) / พระยาศรีสุนทรโวหาร

      หนังสือภาษาไทย (เล่ม1) เล่มนี้ประกอบด้วยเรื่อง พรรณพฤษาสัตวาภิธาน ปกีระณำพจนาดถ์ฉันทวิภาค ไวพจน์ประพันธ์ และพิศาลการันต์ อันเป็นนิพนธ์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร การพิมพ์ได้พิมพ์ตามต้นฉบับที่เคยได้พิมพ์มาแล้ว โดยรักษาขักขรวิธีไว้ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนอกเสียจากถ้อยคำที่เห็นว่าผิดพลาดและลักลั่นกันอยู่ ก็แก้ไขให้ถูกต้องลับกัน
โดย:  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกแข็ง /  790 หน้า (มี ใบหุ้มปก)
สำนักพิมพ์: คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่:     2
ปีที่พิมพ์:  2508
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม.  ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ:     พอใช้ / รูปเล่มเดิม
/* Products stats */