หนังสือเก่า lungkitti.com

ผลงานศิลปะของ ช่วง มูลพินิจ*

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ตู้หนังสือ - หนังสือสะสม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 009971

รายละเอียดสินค้า ผลงานศิลปะของ ช่วง มูลพินิจ*

  ช่วง มูลพินิจ เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวไทย มีผลงานปรากฏทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา งานของช่วงในระยะแรกเริ่มเป็นภาพลายเส้นประยุกต์ลายไทย ต่อมาจึงใช้เทคนิคสีน้ำ และสีน้ำมัน
ความงามของงานศิลปะที่ช่วงได้เนรมิตขึ้น แสดงถึงความสนใจในวิถีธรรมชาติและวิถีของพุทธศาสนาจากพื้นฐานชาวเกษตรกรแต่ดั้งเดิมงานส่วนใหญ่ของช่วงแสดงเรื่องราวของดอกไม้ แมลง สัตว์ มนุษย์ ผนึกเรื่องราวทางอุดมคติกับธรรมชาติ ทั้งในแง่อีโรติกจนกระทั่งถึงนัยการมองเห็นในวัฏสงสารของชีวิต
’รงค์ วงสวรรค์ ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทยให้ฉายา ช่วง มูลพินิจ ว่า “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย”
หมวด: ตู้หนังสือ - หนังสือสะสม 
ปกแข็ง / 221 หน้า 
สำนักพิมพ์: จีเอ็ม แม็ก มีเดีย
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2546
ขนาด: กว้าง 29 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
 
* ยกเว้นส่วนลด
/* Products stats */