lungkitti.com หนังสือเก่า

พระกรุเมืองสุพรรณ / มนัส โอภากุล


฿1500.00
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 009088

รายละเอียดสินค้า พระกรุเมืองสุพรรณ / มนัส โอภากุล

พระเครื่อง ฯ – พระพุทธรูปนั้น เป็นรูปเนรมิตรวมพระลักษณะอันประเสริฐเลิศบุรุษของพระองค์เข้าด้วยกับหลักธรรม อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากกิเลสและเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ได้อย่างดีเลิศประเสริฐสุดกว่าสรรพสิ่งใดทั้งสิ้น
  เป็นยอดตำราพระเครื่องที่ได้รวบรวมพระกรุทุกสมัยทั้งพระเครื่องฯ พระบูชา ในเมืองสุพรรณ ซึ่งจัดเป็นคู่มือเล่มสำคัญที่สุดแหนือกว่าตำราพระเครื่องทุกๆเล่มได้อธิบาย ลักษณะเนื้อของพระเครื่องฯพระบูชา โดยละเอียดพิศดารอย่างยิ่ง. 
  หนังสือนี้ยังได้สรุปสาระสำคัญของการก่อกำเนิดเมืองสุพรรณบุรีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระผงสุพรรณและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ที่สำคัญมาก ก็คือ วิธีการทำพระผงสุพรรณเก๊ ในสมัยโน้น
  จากผลงานการทำงานด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ทำให้นายมนัส โอภากุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ (อนุรักษ์และเผยแพร่) ประจำปี พ.ศ. 2530 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2539 และได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2552
โดย: มนัส โอภากุล (เป็นบิดาของ ยืนยง (แอ๊ด คาราบาว) และ ยิ่งยง โอภากุล)
หมวด(05) : หนังสือพระเครื่อง
ปกแข็ง / 127 หน้า (ไม่นับรวมสารบัญ-ภาพขาว-ดำ กระดาษอาร์ตมัน 215 หน้า)
สำนักพิมพ์ : ศิลปาบรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2512
ขนาด: กว้าง 17.2 ซ.ม. ยาว 22.2 ซ.ม. 
สภาพ: ดี