หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวิตและผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต*

SOLD OUT
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้รับยกย่องเป็น ๑ ใน ๕๒ นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 009087

รายละเอียดสินค้า ชีวิตและผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต*

  จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้รับยกย่องเป็น ๑ ใน ๕๒ นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์
  จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นจิตรกรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง. ผลงานชิ้นสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คืองานด้านหุ่นไทย ทั้งการซ่อมแซมอนุรักษ์หุ่นหลวง หุ่นวังหน้า อันเป็นศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เก็บรักษาหุ่นโบราณ สร้างและจัดแสดงหุ่นกระบอกมาแล้วหลายเรื่อง อาทิเช่น พระอภัยมณี สามก๊ก ฯลฯ นับแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์งานศิลปะและฝึกกลุ่มช่างฝีมือแขนงต่างๆ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และการเล่นหุ่นกระบอก ฯลฯ 
โดย: นันทวัน หยุ่ / อรไท ผลดี
หมวด: ตู้หนังสือ – หายาก
ปกอ่อน / 146 หน้า 
สำนักพิมพ์: อมรินทร์ การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่:-
ปีที่พิมพ์: 2521
ขนาด: กว้าง 20.8 ซ.ม. ยาว 28 ซ.ม. 
สภาพ: ดี

* ยกเว้นส่วนลด 

 

 

/* Products stats */