หนังสือเก่า lungkitti.com

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง*(เล่ม ๑-๒)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ตู้หนังสือ – หายาก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 009083

รายละเอียดสินค้า แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง*(เล่ม ๑-๒)

บานแพนก
  ศุภมัสดุ จุลศักราช ๑๒๓๒ อัสวสังวัจฉระกรรติกะมาศ สุกรปักษ์จตุตถดิถี ครุวารบริจเฉทกาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษรัตนราชรวิวงษ์ วรุตมพงษ์บริพัตร วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชบรมราชาภิเษกผ่านพิภพกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมพระราชนิเวศน์มหาสถาน เสด็จออก ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสวริยพิมาน โดยสถานอุตราภิมุข พร้อมด้วยพระบรมราชวงษานุวงษ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ้าเบื้องบาทบงกชมาศ จึงพระบาทสมเด็จพระบรมนารถพิตรพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูณสุรสิงหนาท ดำรัสสั่งพระเจ้าราชวรวงษ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยจางวาง กรมแพทย์ กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ จางวางกรมพระอาลักษณ กรมอักษรพิมพ์ ว่าตำหรับคัมภีร์แพทย์สำหรับรักษาโรคต่างๆ เปนคุณเปนประโยชน์แก่ชนเปนอันมาก แลตำหรับแพทย์ซึ่งสร้างไว้ใช้สอยสืบกันมานั้นสูญหายไปเสียบ้าง ที่ยังเหลืออยู่ก็ยังวิปลาสคลาดเคลื่อนไปบ้าง ให้กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยจัดหารวบรวมฉบับคัมภีร์แพทย์ทั้งสิ้น มาชำระสอบสวนให้ถูกถ้วนดีแล้ว ส่งมาให้กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณสร้างขึ้นไว้ เพื่อเปนส่วนพระราชกุสล เปนที่เฉลิมพระเกียรติยศแลสำหรับแผ่นดินสืบไป
  พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๕ มีถึงกรมหมื่นดำรงราชานุภาพวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๓๓
ขอเตือนว่า หมอฝรั่งนั้นดีจริง แต่ควรให้ยาไทยสูญฤาหาไม่ หมอไทยควรจะไม่ให้มีต่อไปภายน่า ฤาควรจะมีไว้บ้าง ถ้าว่าส่วนตัวฉันเอง สมัครกินยาไทย แลยังวางใจฤาอุ่นใจในหมอไทยมาก ถ้าหมอไทยจะรักษาแบบฝรั่งหมดดูจะเยือกเย็นเหมือนเหนอื่น ไม่เหนพระสงฆ์เลยเหมือนกัน แต่ตัวฉันอายุมากแล้ว เหนจะไม่ได้อยู่จนหมอไทยหมดดอก คนภายน่าจะพอใจอย่างฝรั่งกันทั่วไปจะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมัง เป็นแค่ลองเตือนดูตามหัวเก่า ๆ ทีหนึ่งเท่านั้น
  ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวง มี ๒ เล่ม โดย พระยาพิศนุประสาทเวช (หมอคง) ได้รวบรวม และเรียบเรียงจากตำราแพทย์ไทยโบราณหลายเล่ม ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวงทั้ง ๒ เล่มนี้ รัฐประกาศให้ใช้เป็นตำราหลวง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๑ พระยาพิศนุประสาทเวชเห็นว่า ตำรานี้ยากแก่การศึกษา จึงคัดเอาเฉพาะที่จำเป็น แล้วเขียนขึ้นใหม่ให้ง่ายขึ้น จัดพิมพ์เป็น ๓ เล่ม ให้ชื่อว่า ตำราแพทย์ศาสตร์สังเขป หรือ ตำราเวชศึกษา ต่อมาได้มีประกาศให้ใช้ตำราทั้ง ๓ เล่มนี้ เป็นตำราหลวงเช่นกัน/ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย 
หมวด: ตู้หนังสือ – หายาก
ปกแข็ง / 446, [(338) 424] หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ พานิช ศุภผล
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2466 
ขนาด: กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 24.7 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / เคยถูกเสริมใบรองปกเสริมความแข็งแรงมาก่อน / มีรอยเปื้อน / กระดาษมีจุดลายเหลือง

* ยกเว้นส่วนลด 

 

/* Products stats */