หนังสือเก่า lungkitti.com

มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ตู้หนังสือ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 009081

รายละเอียดสินค้า มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ

 
หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากการคัดเลือกโดยโครงการวิจัยของสกว. พ.ศ. ๒๕๔๐-๔๑
ละครพูดคำฉันท์ ๕ องก์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ ทรงพระราชนิพนธ์
2 ภาษา ไทย-อังกฤษ พร้อมภาพประกอบ
  มัทนะพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2424 - 2468) เป็นบทละครพูดคำฉันท์ 5 องค์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เมื่อพ.ศ.2466 วรรณคดีสโมสร ได้ยกย่องว่า เป็นหนังสือแต่งดี เพราะทรงพระราชดำริให้ใช้คำฉันท์เป็นละครพูดอันเป็นของแปลกในกระบวนวรรณคดีและแต่งได้โดยยาก
  - มัทนา มาจากศัพท์ มทน แปลว่า ความลุ่มหลงหรือความรัก 
  - มัทนะพาธา จึงมีความหมายว่า ความเจ็บปวดและความเดือนร้อนเพราะความรัก
โดย: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 
หมวด: ตู้หนังสือ
ปกแข็ง / 146 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ อักษรนิติ
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2494
ขนาด: กว้าง 17.50 ซ.ม.24 ยาว ซ.ม. 
สภาพ: ดี / ใบรองปกมีรายเซ็นเจ้าของเดิม