หนังสือเก่า lungkitti.com

ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย

฿750.00
หมวดหนังสือ : หนังสือเพื่อการค้นคว้า <br>
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 008121

รายละเอียดสินค้า ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย

 

  หนังสือ "ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย" เป็นงานรวบรวมพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ในทุกแห่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมแก่กรมศิลปากร ซึ่งกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่มีรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติได้น้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการรักษาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ 
โดย: กรมศิลปากร
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง/ 256 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2554
ขนาด: กว้าง 22 ซม. ยาว 30 ซม. 
สภาพ: ดี
 
 
 
 
 
/* Products stats */