lungkitti.com หนังสือเก่า

ตำนานพระพุทธเจดีย์ / กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ : หนังสือพระ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 007719

รายละเอียดสินค้า ตำนานพระพุทธเจดีย์ / กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

  ประวัติการสร้างพระพุทธรูป จากหนังสือตำนานพระพุทธเจดีย์ มีในหนังสือตอน เรื่องตำนานพระแก่นจันทน์(ได้แปลพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว) กล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทานเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ค้างอยู่ในดาวดึงส์สวรรค์หนึ่งพรรษานั้น พระเจ้าประเสนชิตกรุงโกศลราฐมิได้เห็นพระพุทธองค์อยู่ช้านาน มีความรำลึกถึง จึงตรัสสั่งให้นายช่างทำพระพุทธรูปขึ้นด้วยแก่นจันทน์แดงประดิษฐานไว้เหนือ อาสนะที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ ครั้นพระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงส์มาถึงที่ประทับ พระแก่นจันทน์ลุกขึ้นปฏิสันถารพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหาริย์ แต่พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้พระแก่นจันทน์กลับไปยังที่ประทับ เพื่อรักษาไว้เป็นตัวอย่างพระพุทธรูปซึ่งสาธุชนจะได้ใช้เป็นแบบอย่างสร้าง พระพุทธรูปเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้ว
โดย: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หมวด: หนังสือพระ
ปกหนา/ 190 หน้า 
สำนักพิมพ์: ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์: 2513
ขนาด: กว้าง 12.6ซม. ยาว 17.7 ซม. 
สภาพ: พอใช้