หนังสือเก่า lungkitti.com

ไม้ดอกไม้ประดับ / ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ

SOLD OUT
หมวดหมู่หนังสือ : ต้นไม้<br>
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 007018

รายละเอียดสินค้า ไม้ดอกไม้ประดับ / ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ

 

  พันธุ์ไม้นานาชนิดที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับที่สวยงาม เป็นที่นิยมปลูกประดับรอบอาคารที่พักอาศัย สถานที่พักอาศัย สถานที่ราชการ และสวนหย่อมต่างๆ จึงมีคุณค่าการรักษาไว้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเยาวชนในวัยศึกษา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเรียนระดับต่างๆได้ตลอดจนครูอาจารย์สามารถใช้ประกอบการสอนในหลายวิชาที่เดี่ยวข้องเฉพาะด้าน เช่น การผลิตไม้กระถาง ไม่ตัดดอก การจัดสวย เทคโนโลยีภูมิสภาปัตย์ เป็นต้น
โดย: ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ
หมวด: ต้นไม้
ปกแข็ง/ 215 หน้า 
สำนักพิมพ์: แพร่วิทยา
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2536
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 28.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้