หนังสือเก่า lungkitti.com

ไกลบ้าน (2 เล่มจบ) / อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สันติภาพ หมู่มิ่ง

SOLD OUT
หมวดหนังสือ : อนุสรณ์งานศพ
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ (เชื้อพระวงศ์)
  • รหัสสินค้า : 006863

รายละเอียดสินค้า ไกลบ้าน (2 เล่มจบ) / อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สันติภาพ หมู่มิ่ง

 

  เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชภารกิจแต่ละวันนับตั้งแต่เสด็จลง “เรือพระที่นั่งจักรี” ออกจากกรุงเทพฯ ผ่านสถานที่ต่างๆในแต่ละประเทศตามเส้นทางที่กำหนดในการเสด็จประพาสดังกล่าว โดยทางเรือและรถไฟตามลำดับ/ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สันติภาพ หมู่มิ่ง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2537
โดย: พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมวด: อนุสรณ์งานศพ
ปกอ่อน / 1,075 หน้า
พิมพ์ที่: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
พิมพ์ครั้งที่: 5
ปีที่พิมพ์: 2537
ขนาด: กว้าง 14.8 ซม. ยาว 21.1 ซม.
สภาพ: พอใช้