หนังสือเก่า lungkitti.com

การประกวดจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

฿180.00
หมวดหมู่หนังสือ : ศิลปะ<br>
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 006850

รายละเอียดสินค้า การประกวดจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 
  ธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันเอกชนภายใต้พระบารมีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงได้จัดให้มีการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯขึ้น เพื่อให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ซึ่งนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติก็ได้ทรงพระราชอุตสาหะบำเพ็ญพรราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยทศพิธราชธรรม และด้วยพระราชหฤทัยอันตั้งมั่นในอันที่จะนำความผาสุกร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย และแสดงให้เห็นถึงลักษณะขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพสังคมในรัชสมัยของพระองค์ให้ปรากฏเป็นหลักฐานในแผ่นดินนี้สืบไป
หมวด: ศิลปะ 
ปกอ่อน/ 76 หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัท เอ.พี กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 26 ซม. ยาว 23 ซม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */