lungkitti.com หนังสือเก่า

อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ


฿150.00
วนสารฉบับพิเศษรวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มือท่องเที่ยว - กีฬา - ดนตรี
  • รหัสสินค้า : 006112

รายละเอียดสินค้า อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

 

 วนสารฉบับพิเศษรวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
           พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติไว้ว่า  “บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน โดยรัฐจะประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง”
โดย:  สำนักงานวนสาร
หมวด: สารคดี - ท่องเที่ยว  
ปกอ่อน/ 529  (หน้า ภาพประกอบ)
พิมพ์ครั้งที่:  วนสาร
ปีที่พิมพ์: O_O 
ขนาด:   กว้าง  ซม.  ยาว  ซม. 
สภาพ: พอใช้  / ขอบข้างมีลอยปากกา