หนังสือเก่า lungkitti.com

ประวัติ พระภิกษุธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)

SOLD OUT
พระภิกษุธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) พร้อมภาพพระเครื่อง ที่สวดพุทธคุณ วัดเทพศิรินทราวาส
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 003654

รายละเอียดสินค้า ประวัติ พระภิกษุธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)

  ภายในเล่มส่วนหน้าได้จัดพิมพ์ หมายกำหนดการในการพระราชทานเพลิงศพ และภาพพระราชพิธีในงาน บำเพ็ญกุศลศพ พระภิกษุธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) ด้วยวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๔ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ฯ
  เนื้อหาในส่วนหลักได้จัดพิมพ์ ประวัติ พระภิกษุธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) พร้อม ภาพพระเครื่อง ที่สวดพุทธคุณ วัดเทพศิรินทราวาส
  บรรดาพระคณาจารย์ในยุคปัจจุบัน ท่านเจ้าประคุณพระภิกษุธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) อดีตมหาดเล็กต้นห้องพระบรรทม ของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ ๖ ซึ่งได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในร่มกาสาวะ ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ นั้นเป็นพระภิกษุสำคัญยิ่งรูปหนึ่งในบรรดาคณาจารย์ เพราะท่านทรงคุณที่วิเศษหลายอย่าง ว่าโดยเฉพาะท่านเชียวชาญในการปฎิบัติทางสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากรรมมัฏฐาน ดังเคยมีปรากฏว่าได้มีพระภิกษุชาวต่างประเทศเคยมาศึกษา ขอการแนะนำจากท่าน และท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาโยคะศาสตร์ เพราะท่านเคยฝึกปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งเมื่อคราวครองเพศฆราวาส...
โดย: ท. สิริปญฺโญ ภิกฺขุ
หมวด: ตู้หนังสือ 
ปกแข็ง/ 297 หน้า 
ปีที่พิมพ์: ไม่ระบุ
ขนาด: กว้าง 19.2 ซ.ม. ยาว 26.3 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้
 
/* Products stats */