หนังสือเก่า lungkitti.com

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (ฉบับสมบูรณ์)

SOLD OUT
ภิกษุผู้มีกายสงบ วาจาสงบ ยังไม่นับว่าเป็นผู้สงบแท้ แต่ผู้ที่มีกาย วาจา และใจสงบนั้นแลเราคถาคตจึงเรียกภิษุนั้นว่า เป็นผู้ที่สงบอย่างแท้จริงและเป็นผู้คลายจากความลุ่มหลงทั้งปวงฯ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอริยสงฆ์ - คณาจารย์
  • รหัสสินค้า : 003652

รายละเอียดสินค้า หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (ฉบับสมบูรณ์)

 

พระครูสุทธิธรรมรังสี หรือ“หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท” ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท่านเป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาโผงผ่าง พูดจาตรงไปตรงมา หลวงปู่มั่น ตั้งฉายาให้ท่านว่า "ผ้าขี้ริ้วห่อทอง" เมื่อครั้งเป็นสามเณรท่านได้ธุดงค์ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าอาจารย์มั่น ปัจจุบัน เมื่อครั้งหลวงปู่มั่น ละสังขารแล้ว ท่านได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่ขาว อนาลโย นอกจากนี้ท่านยังมีเคารพเทิดทูล ในองค์หลวงตามหาบัวเป็นอย่างมาก หลวงปู่ท่านชอบตีขวาน ท่านสอนว่าการตีขวานก็เปรียนเมือนการตีกิเลสที่ต้องใช้ความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน..
  ศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นทั้งหลายมี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงตามหาบัว ญาณสมปนฺโน, ครูบาอาจารย์ที่เป็นดั่งอาจารย์ของท่านและคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี้ เมื่อทราบว่าหลวงปู่เจี๊ยะอยู่ที่ใด มักจะแวะเยี่ยมและสนทนาธรรมอยู่เสมอ มิได้ขาด เสมือนอย่างว่าสายใยแห่งธรรมชักนำให้ดึงดูดต่อกันมิรู้ลืม..โดย: พระอาจารย์สัมฤทธิ์(เขียว) ฐิตสิทฺธิ และคณะศิษย์ยานุศิษย์
หมวด: พระอริยสงฆ์
ปกแข็ง / 352 หน้า 
สำนักพิมพ์: ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2547 
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้
/* Products stats */