หนังสือเก่า lungkitti.com

พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา

SOLD OUT
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 003617

รายละเอียดสินค้า พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา

 

หนังสือ “พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา ฉบับ เฉลิมพระเกียรติฯ” ได้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลพระชนมมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 หนังสือเล่มนี้ มีภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ที่พบในหุบเขาลำพญา สำหรับพรรณพืชพบทั้งที่เป็นพืชชั้นต่ำ เช่น เฟิน และพืชชั้นสูง ซึ่งได้แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางพฤษศาสตร์ ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่พบพืชแต่ละชนิด การขยายพันธุ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ สำหรับพันธุ์สัตว์ที่ได้ศึกษานั้นแบ่งเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เน้นพวกแมลง ได้แก่ผีเสื้อและกลุ่มปลา และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะชนิด พฤติกรรมและถิ่นอาศัย 
หมวด:ต้นไม้
ปกแข็ง/ 227 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2547
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 24.5ซ.ม. 
สภาพ: ดี