หนังสือเก่า lungkitti.com

งานศิลป์แผ่นดินสยาม

฿400.00
รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49-53
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 001941

รายละเอียดสินค้า งานศิลป์แผ่นดินสยาม

 

จากเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการเสริมสร้างทุนทางปัญญาในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในมิติด้านศิลปะวัฒนธรรม ธนาคารเล็งเห็นว่าการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติของมหาลัยศิลปากรซึ่งจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2492 นั้น เป็นเวทีการแสดงผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของศิลปินไทย รวมทั้งผลงานให้ทัดเทียมอารยประเทศ
โดย: ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวด: ศิลปะ
ปกอ่อน/ 150 หน้า 
พิมพ์ที่: บมจ.ศิริวัฒนา
ปีที่พิมพ์: 2550
ขนาด: กว้าง 24 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้