หนังสือเก่า lungkitti.com

ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ ๙o พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ

SOLD OUT
พระนิพนธ์ร้อยแก้ว : ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ ๙o พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอริยสงฆ์ - คณาจารย์
  • รหัสสินค้า : 001702

รายละเอียดสินค้า ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ ๙o พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2531 มหามงคลสมัยเช่นนี้ ย่อมยังความปีติยินดีอย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนอีกวาระหนึ่ง
   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนเป็นอเนกอนันต์ ในส่วนอัตตหิตสมบัติ ทรงถึงพร้อมด้วยสีลาจารวัตรบริสุทธิ์บริบูรณ์ ทรงมีพระทัยน้อมไปในพระพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อเข้าสู่สมณเพศก็ทรงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา พระบุญญาธิกสนและพระบารมีนั้นสูงส่ง ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเจริญพระชนมายุสูงสุด และทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นเวลายาวนานที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน
หมวด: ชีวประวัติ 
ปกอ่อน/  176 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปีที่พิมพ์:  2531
ขนาด:   กว้าง 18.5 ซ.ม.  ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ ๙o พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ

/* Products stats */