หนังสือเก่า lungkitti.com

ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่ / เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

SOLD OUT
บทชมธรรมชาติในหนังสือเล่มนี้มีบทชมธรรมชาติในลิลิตพระลอเป็นบทนำตามด้วยบทสรุปชมธรรมชาติในวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีบทชมธรรมชาติแท้ๆ 17 บท แต่ละบทได้ยกเอาบทชมธรรมชาติธรรมชาติแต่ละชนิดในวรรณกรรมของสุนทร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 000707

รายละเอียดสินค้า ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่ / เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

บทชมธรรมชาติในหนังสือเล่มนี้มีบทชมธรรมชาติในลิลิตพระลอเป็นบทนำตามด้วยบทสรุปชมธรรมชาติในวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีบทชมธรรมชาติแท้ๆ 17 บท แต่ละบทได้ยกเอาบทชมธรรมชาติธรรมชาติแต่ละชนิดในวรรณกรรมของสุนทรภู่ทุกเรื่องมาไว้ในที่เดียวกัน แต่ละบทมีภาพประกอบซึ่งถ่ายมาจากธรรมชาติตามสภาพที่เป็นจริงบ้าง จากภาพบนพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ ทั้งของไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ และของจีนสมัยราชวงศ์เหม็งและราชวงศ์เช็งตอนต้น และถ่ายจากหนังสือและสมุดข่อยโบราณบ้าง เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลงก็จะทราบถึงโครงเรื่องของนิยายประโลมโลกของท่านสุนทรภู่ทุกเรื่องโดยสังเขป

โดย: เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
หมวด: วรรณกรรม
ปกแข็ง/ 432 หน้า 
สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2538
ขนาด: กว้าง 18 ซม. ยาว 25 ซม. 
สภาพ: ดี